Επίσκεψη στο Μουσείο Ακρόπολης

Πραγματοποιήθηκε στις 18/12/2019 επίσκεψη μαθητών της Β τάξης τομέα Οικονομίας, στο περίφημο μουσείο της Ακρόπολης.
Έτσι δόθηκε έναυσμα στους μαθητές για περαιτέρω μελέτη του ελληνικού πολιτισμού.
Αποτέλεσε ερέθισμα για διερεύνηση των σχολών και επαγγελμάτων που αφορούν τον τουρισμό και τα μουσεία.
Επαφή των μαθητών με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό στα πλαίσια του μαθήματος Ιστορίας και Πολιτικής Παιδείας.
Γνώση της δομής και οργάνωσης ενός μουσείου και κατανόηση της κοινωνικής προσφοράς του μουσείου.
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός η κα Αθανασοπούλου Άννα ΠΕ 80
Συνοδός : Ζορμπάς Βασ. ΠΕ 80