Το νερό αυτό το πολύτιμο αγαθό ζωής για ανθρώπους και ζώα στην Αττική των 5,5 εκατομμυρίων ανθρώπων το διαχειρίζεται η ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Η  ΕΥΔΑΠ παρέχει καθημερινά στους πελάτες της πόσιμο νερό άριστης ποιότητας .Ομως θα εστιάσουμε στο σημαντικό έργο που επιτελεί  η ΕΥΔΑΠ και στον τομέα της αποχέτευσης ώστε να μην προκαλείται επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τους ρύπους που προέρχονται από τα αστικά λύματα και βοθρολύματα. Το κέντρο επεξεργασίας λυμάτων (ΚΕΛ) Ψυττάλειας είναι η κύρια μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής .Η συμβολή της   στην προστασία του περιβάλλοντος είναι μέγιστης σημασίας για τη χώρα μας.  Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πλέον σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων παγκοσμίως.
 
Η επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ και συγκεκριμένα στην Ψυττάλεια πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου με τα τμήματα Α1 Α2 Α3 της πρώτης λυκείου και με συνοδούς καθηγητές την κυρία Χατζάκη και την κυρία Λιακόπουλου.