Οδηγίες προς γονείς, κηδεμόνες, μαθητές και εκπαιδευτικούς για την επαναλειτουργία του σχολείου στις 12/4/2021.