Ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη διατήρησης της διδακτικής επαφής με τους μαθητές μας, έστω και εξ αποστάσεως, έχουμε στη διάθεση μας και αξιοποιούμε τις διαθέσιμες υποδομές τόσο για σύγχρονες, όσο και για ασύγχρονες μεθόδους διδασκαλιας.

Οδηγίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση  ε δ ώ 

Σε κάθε περίπτωση (σύγχρονη ή ασύγχρονη) θα πρέπει να διασφαλίζεται με επιβεβαιωμένο τρόπο η ταυτότητα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ή μαθητών. Το ΥΠΑΙΘ μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) παρέχει την υποδομή για δημιουργία λογαριασμών σε εκπαιδευτικούς και μαθητές.

 

·         Εκπαιδευτικοίhttps://register.sch.gr/teachers/

·         Μαθητέςhttps://register.sch.gr/students/

Τις τελευταίες ημέρες το ΠΣΔ απλοποίησε σημαντικά τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμών (accounts) για τους μαθητές, η οποία επιτυγχάνεται με πολύ απλό τρόπο από τους ίδιους τους μαθητές, σε συνεργασία/συναίνεση από τους γονείς/κηδεμόνες τους. Επισυνάπτονται αναλυτικές οδηγίες για να τις προωθήσετε στους μαθητές σας, μέσω των γονέων/κηδεμόνων τους (MySchool).

Κατεβάστε το αρχείο με τις οδηγίες ε δ ώ 

Οδηγίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση  ε δ ώ 

Σε επόμενο μήνυμα, θα ακολουθήσουν αναλυτικές οδηγίες για τα εξ αποστάσεως διδακτικά σενάρια που θα υλοποιηθούν. Δίνουμε προτεραιότητα στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα (εκπαιδευτικούς και μαθητές) οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν λογαριασμό στο ΠΣΔ, για τη διασφάλιση της ψηφιακής τους ταυτότητας.

Παρακαλούμε ενημερώστε τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές σας για τη διαδικασία απόκτησης λογαριασμού στο ΠΣΔ (εφόσον δεν διαθέτουν).

Οι σχολικές μονάδες μαζί τους διδάσκοντες θα πρέπει να προετοιμάζονται ώστε να ενεργοποιηθούν τα ψηφιακά εργαλεία που θα επιτρέψουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, ενέργεια που χρειάζεται τη στήριξη όλων μας.

Σας ευχαριστούμε θερμά, είμαστε σε επικοινωνία,

Τμ. Εκπ/κών Θεμάτων

ΔΔΕ Ανατ. Αττικής