Οι γονείς μποροιύν να ενημερώνονται για τη φοίτηση των παιδιών τους τις ημέρες και ώρες που περιγράφονται στο Πρόγραμμα που ακολουθεί.
Δείτε το Πρόγραμμα Ενημέρωσης με κλικ  ε δ ώ